Právní služby poskytované advokáty Blansko

Budova advokátní kanceláře v Blansku.

JUDr. Daniela Trávníčková a JUDr. Bc. Milan Trávníček jako spolupracující advokáti poskytují právní služby a mají za sebou dlouholetou praxi.

Advokáti poskytují komplexní právní poradenství a zastoupení téměř ve všech oblastech práva, zejména v občanském právu - občanskoprávní vztahy, sepis kupních smluv na nemovité věci a s tím související úschovy peněz, darovací smlouvy (včetně věcných břemen), vlastnické právo a vypořádání spoluvlastnictví a podobně.

Tito právníci nabízí své služby zejména v oblasti rodinného práva (rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, společné jmění manželů, výživné na nezletilé děti, střídavá péče).

Ozvěte se, pokud potřebujete právníka pro obchodní problematiku (založení společnosti s. r. o., vypořádání obchodních podílů, vystoupení ze společnosti, další právní pomoc pro obchodní společnosti), trestního práva, a zastupuje klienty v dalších rozličných oblastech práva.

Nejčastěji zastupují klienty před Okresním soudem v Blansku, Městským soudem v Brně a u Krajského soudu Brno.

JUDr. Trávníček je zároveň zapsaným mediátorem, takže můžete využít jeho služeb pro efektivní mimosoudní řešení sporů.

Snahou je poskytnout vždy kvalitní právní služby na profesionální úrovni při zachování rychlosti, diskrétnosti, individuálního přístupu a maximální vstřícnosti k požadavkům klientů.

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v Blansku na ulici Svitavská v prvním patře budovy bývalé pošty u kruhového objezdu.

Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří. (Ulpianus římský právník 170 - 228)

 

Publikace

TRÁVNÍČEK, Milan. Střídavá péče. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xviii, 126 stran. ISBN 978-80-7400-596-1.

K dispozici na http://www.beck.cz/stridava-pece

TRÁVNÍČEK, Milan. Promlčení nároku na přiměřené zadostiučinění dle zákona č. 82/1998 Sb. Bulletin advokacie, 2015, č. 4, s. 18-22. ISSN 1210-6348.

K dispozici na http://www.cak.cz/

TRÁVNÍČEK, Milan. Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména. Revue pro právo a technologie, 2013, roč. 4, č. 7, s. 112-131. ISSN 1805-2797 (Online).

K dispozici na http://revue.law.muni.cz/