Vítá Vás advokátní kancelář Blansko

Budova advokátní kanceláře v Blansku.

V Seznamu advokátů ČR je JUDr. Daniela Trávníčková jako samostatný advokát zapsána od roku 1996 pod ČAK 1661. Svoji advokátní praxi tedy vede již více jak 15 let.

V Seznamu advokátů ČR je JUDr. Bc. Milan Trávníček jako samostatný advokát zapsán pod ČAK 15791.

Oba působí v advokátní kanceláři v Blansku jako spolupracující advokáti se všeobecným zaměřením.

Poskytují komplexní právní zastoupení ve všech oblastech práva, zejména v občanském právu (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy na nemovitosti, úschovy peněz), obchodním právu (založení společnosti s. r. o., vypořádání obchodních podílů, vystoupení ze společnosti, další právní pomoc pro obchodní společnosti), nabízí své služby v oblasti rodinného práva (rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, společné jmění manželů, výživné na nezletilé děti, střídavá výchova), pracovního práva (výpověď ze zaměstnání, okamžité zrušení pracovního poměru), trestního práva, poskytuje také insolvenční poradenství (návrh na oddlužení) a zastupuje klienty v dalších rozličných oblastech práva.

Nejčastěji zastupují klienty před Okresním soudem v Blansku, Městským soudem v Brně a u Krajského soudu Brno.

Snahou je poskytnout vždy kvalitní služby na profesionální úrovni při zachování rychlosti, diskrétnosti, individuálního přístupu a maximální vstřícnosti k požadavkům klientů.

Sídlo advokátní kanceláře se nachází v Blansku na ulici Svitavská v prvním patře budovy bývalé pošty u kruhového objezdu.

 

Publikace

TRÁVNÍČEK, Milan. Střídavá péče. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xviii, 126 stran. ISBN 978-80-7400-596-1.

K dispozici na http://www.beck.cz/stridava-pece

TRÁVNÍČEK, Milan. Promlčení nároku na přiměřené zadostiučinění dle zákona č. 82/1998 Sb. Bulletin advokacie, 2015, č. 4, s. 18-22. ISSN 1210-6348.

K dispozici na http://www.cak.cz/

TRÁVNÍČEK, Milan. Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména. Revue pro právo a technologie, 2013, roč. 4, č. 7, s. 112-131. ISSN 1805-2797 (Online).

K dispozici na http://revue.law.muni.cz/