Ceny právních služeb

Obrázek koruny.

Odměna za právní služby je určována především dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to dle právní i časové náročnosti poskytované služby.

S klienty lze sjednat smluvní odměnu zejména jako odměnu za každý právní úkon, případně paušální odměnu za zastoupení v určité věci.

Není-li odměna sjednána, řídí se výše odměny vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. advokátním tarifem. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.

Advokáti nejsou plátci DPH, tudíž k odměně nebude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Právní služby jsou proto oproti některým jiným poskytovatelům o tuto daň levnější.

Orientační cenu za právní úkon při zastoupení ve sporu s penězi ocenitelným plněním si můžete spočítat v následující kalkulačce.

Celé aktuální znění vyhlášky je dostupné zde.

Nad rámec výše uvedené odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, zejména cestovní náhrady v případě, kdy je třeba provést úkon mimo sídlo advokátní kanceláře, soudní a správní poplatky, poštovné apod.

 

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.