Výpočet výživného

Obrázek koruny.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo a zveřejnilo analytický materiál, který vyhodnotil využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného. Navrhl možné úpravy této tabulky s ohledem na reálně určované výživné v rámci České republiky. Tento návrh předložilo ministerstvo k veřejné diskuzi.

Návrh je uveřejněn na této adrese. Znění doporučující tabulky je v analytickém materiálu uveden na straně 79 a znění nové tabulky je uvedeno níže.

Níže si můžete spočítat výživné podle nově navrhnuté metody.

Výživné - nový návrh
 


Je třeba zadat alespoň věk prvního dítěte a čistý měsíční příjem